DAV+ integralni sistem zaštite d.o.o.    +381 14 228 574    +381 63 77 88 496
Pouzdan i proveren sistem kontrole radnog vremena i pristupa vaših zaposlenih, bilo da je u pitanju mala porodična firma ili veliko preduzeće sa više stotina zaposlenih!Naša firma radi sa efikasnim sistemima kontrole pristupa i kontrole radnog vremena u malim, srednjim i velikim preduzećima. Standarni sistem koristi savremene brezkontaktne kartice zajedno sa čitačima koji su jednostavni za upotrebu, i trajno su i pouzdano rešenje za kontrolu vaših zaposlenih – ulasci,izlasci, pristup određenim delovima i objektima Vašeg preduzeća.

DAV+ nudi postepeno postavljanje sistema,tj. podelu na nekoliko faza, sa kontinuiranim razvijanjem sistema i proširivanjem mogucnosti.

Konkretne mogućnosti – postavljanje terminala za očitavanje kartica na ulazu-izlazu u preduzeće, kontrola ulaz-izlaz na parkingu, kontrola ulaz-izlaz u specifičnim delovima vašeg preduzeća, tj. u delovima i prostorijama od posebnog značaja.

Instaliranje softvera i nadziranja sistema na mestima koja vi naznačite – služba obezbeđenja, služba knjigovodstva, direktor itd.

DAV+, integralni sistem zaštite, 2009.
Dizajn Agencija Cyber Team
Video nadzor     |    Alarmi    |    Kontrola    |    Obezbeđenje    |   Mreže    |   Telekomunikacije