DAV+ integralni sistem zaštite d.o.o.   +381 14 228 574    +381 63 77 88 496
Obezbeđenje objekata, lica, javnih skupova…

Pažljiv odabir kadrova i visoka profesionalnost u radu.

Poznavanje i korišćenje modernih tehničkih uređaja i stalna veza sa centralom i interventnom ekipom.

Korektan i profesionalan odnos sa poslovnim saradnicima, zaštita i čuvanje imovine, održavanje kućnog reda u privatnim/društvenim - privrednim i javnim objektima svih vrsta i namena.

DAV+, integralni sistem zaštite, 2009.
Dizajn Agencija Cyber Team
Video nadzor     |    Alarmi    |    Kontrola    |    Obezbeđenje    |   Mreže    |   Telekomunikacije